کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک طرح شماره 3 - طراح کارت ویزیت ایرانی