کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک طرح شماره 4 - طراح کارت ویزیت ایرانی