کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک طرح شماره 5 - طراح کارت ویزیت ایرانی