کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک طرح شماره 6 - طراح کارت ویزیت ایرانی