کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک طرح شماره 7 - طراح کارت ویزیت ایرانی