کارت ویزیت فروشگاه رینگ و لاستیک طرح شماره 8 - طراح کارت ویزیت ایرانی