کارت ویزیت فروشگاه لوازم الکتریکی طرح شماره 11 - طراح کارت ویزیت ایرانی