کارت ویزیت فروشگاه لوازم الکتریکی طرح شماره 12 - طراح کارت ویزیت ایرانی