کارت ویزیت فروشگاه لوازم الکتریکی طرح شماره 13 - طراح کارت ویزیت ایرانی