کارت ویزیت فروشگاه لوازم الکتریکی طرح شماره 14 - طراح کارت ویزیت ایرانی