کارت ویزیت فروشگاه لوازم الکتریکی طرح شماره 15 - طراح کارت ویزیت ایرانی