کارت ویزیت فروشگاه کاشی و سرامیک طرح شماره 1 - طراح کارت ویزیت ایرانی