کارت ویزیت فروشگاه کاشی و سرامیک طرح شماره 2 - طراح کارت ویزیت ایرانی