کارت ویزیت فروشگاه کاشی و سرامیک طرح شماره 3 - طراح کارت ویزیت ایرانی